Henan Doublux Trade Development Co, Ltd
Kunskap
Hem > Kunskap > Innehåll

Rimlig användning av skräpburkar

Edit:Henan Doublux Trade Development Co, LtdUpDate:Apr 12, 2018

1. För att pigmenten ska ha bättre dispersion i produkterna: Vid tillverkning av masterbatch måste pigmentet förfinas för att förbättra pigmentens dispergerbarhet och färgförmåga. Bäraren i den speciella masterbatchen är densamma som produktens plast. God kompatibilitet, pigmentpartiklar kan vara väl dispergerade i produktens plast efter uppvärmning och smältning.

2. Det hjälper till att upprätthålla pigmentets kemiska stabilitet: När pigmentet används direkt kommer pigmentet att absorbera vatten, oxidera etc. på grund av pigmentets direkta kontakt med luft under lagring och användning. , fuktisolering, kan göra pigmentens kvalitet långsiktigt oförändrad.

3. För att säkerställa produktens färgstabilitet: Masterbatchpartiklarna liknar hartspartiklarna, vilket är mer praktiskt och noggrant vid mätning. När blandningen blandas kommer den inte att fästa vid behållaren, och blandningen med hartset är också mer likformig, så att tillsatsmängden kan stabiliseras. Säkerställ produktens färgstabilitet.

4. För att skydda operatörernas hälsa: Pigment är i allmänhet pulverformiga, lätt att flyga när de tillsätts och blandas och kommer att påverka hälsan hos operatörerna vid inandning.